Gloss on the Supreme Court judgment of 4 February 2020, III KK 113/19
PDF

Keywords

penalty
extraordinary mitigation of a penalty
sentencing directives
the least severe penalty for an offence
criminal law kara
nadzwyczajne złagodzenie kary
dyrektywy wymiaru kary
najniższa kara przewidziana za przestępstwo
prawo karne

How to Cite

Kosonoga-Zygmunt, J. (2020). Gloss on the Supreme Court judgment of 4 February 2020, III KK 113/19. Ius Novum, 14(4), 193–204. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.43/j.kosonoga-zygmunt

Abstract

The author of this gloss accepts the argument that the existence of ‘exceptionally justified circumstances’ within the meaning of Article 60 § 2 CC should be inferred from unusual circumstances of the incident or the features of the perpetrator which characterise them in an exceptionally positive way and warrant the imposition of a penalty lesser than the least severe penalty imposable for the offence in question. Based on a review of court decisions and scholarly works, the author identifies the key determinants guiding the assessment of whether exceptionally justified circumstances exist. Furthermore, the author endorses the call for maintaining an appropriate standard of appellate review in cases involving the extraordinary mitigation of a penalty. Such a standard implies the need for a substantive and not merely formal revision of the grounds for the appeal challenging the legitimacy of the application of the extraordinary mitigation of a penalty.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.43/j.kosonoga-zygmunt
PDF

References

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971.

Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej, Warszawa 1982.

Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajny wymiar kary w kodeksie karnym z 1997 roku po nowelizacjach – próba oceny, [in:] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r., T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (eds), Lublin 2006.

Ćwiąkalski Z., Zwyczajne i nadzwyczajne złagodzenie kary po zmianach, [in:] Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym, S. Hoc, D. Mucha (eds), Opole 2018.

Daszkiewicz K., Nadzwyczajne złagodzenie kary, Warszawa 1976.

Konarska-Wrzosek V., Zwyczajny i nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary w świetle kodeksu karnego po nowelizacji z 20 lutego 2015 roku, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz (eds), Vol. XLIII, Wrocław 2017.

Leśko T., Nadzwyczajne złagodzenie kary na podstawie art. 53 § 1 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 4, 1967.

Paśkiewicz J., Procesowe aspekty nadzwyczajnego złagodzenia kary – uwagi wybrane, [in:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji zmian, Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (eds), Warszawa 2009.

Raglewski J., Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego. Analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym, Kraków 2008.

Reguliński R., Wyjątkowe okoliczności w świetle orzecznictwa SN i piśmiennictwa, Biuletyn Prokuratury Generalnej 4, 1964.

Sienkiewicz Z., O podstawach nadzwyczajnego złagodzenia kary, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (ed.), Vol. V, Wrocław 2000.

Sienkiewicz Z., O niektórych projektowanych zmianach w zakresie nadzwyczajnego złagodzenia kary, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (ed.), Vol. XI, Wrocław 2002.

Ważny A., Praktyka nadzwyczajnego łagodzenia kary i odstępowania od jej wymierzenia, Edukacja Prawnicza 6–9, 2009.

Wojciechowska J., Nadzwyczajne złagodzenie kary w orzecznictwie sądowym 1979–1981, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.

Zawłocki R., Nowa funkcja nadzwyczajnego złagodzenia kary po reformie Kodeksu karnego, Palestra 1–2, 2016.