Ius Novum

Aktualny numer

Tom 15 Nr 3

Ius Novum (ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; ukazuje się periodycznie od 2007 r.

Wyświetl wszystkie wydania

IUS NOVUM

ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271

jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; ukazuje się periodycznie od 2007 r.

Głównym założeniem redakcyjnym jest prezentowanie na jego łamach ocen propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich weryfikacji retrospektywnej. Przedmiot prezentowanych rozważań nie ogranicza się do jednej lub dwóch gałęzi prawa, jest forum wymiany myśli dotyczących prawa sensu largo. Spektrum tematyczne „Ius Novum” jest szerokie i obejmuje publikacje dotyczące historii prawa, doktryn politycznych i prawnych, prawa rzymskiego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i innych.

Łamy pisma są otwarte nie tylko dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich. Mile widziani są zarówno pracownicy naukowi o uznanym dorobku, jak i dopiero stawiający pierwsze kroki w tej dziedzinie. Ma to być płaszczyzna, na której będą ścierały się poglądy wszystkich, którzy mają coś interesującego i nowatorskiego do zaprezentowania. Materiały są publikowane w formie artykułów, glos, recenzji oraz sprawozdań.

W 2019 r. czasopismo zostało objęte "Programem Wsparcia dla czasopism naukowych".

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje za publikację w Ius Novum 20 punktów (ewaluacja 2019).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Erih PLUS
 • BazHum
 • Index Copernicus
 • EBSCO
 • DOAJ
 • CEJSH
 • EDS
 • CEEAS
 • EZB
 • vLex
 • EuroPub
 • Ariant
 • Google Scholar

Treść czasopisma udostępniana jest na licencji CC BY-SA.

Projekty:

 1. Wydawanie anglojęzycznej wersji kwartalnika „Ius Novum”.
 2. Stworzenie abstraktu dla każdego artykułu opublikowanego w „Ius Novum” w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim, finansowane w ramach kontraktu nr 886 / P-DUN / 2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. Ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na upowszechnianie nauki.