Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:
prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)

Sekretarz:
dr hab. Jacek Kosonoga, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)

Redaktor prowadzący
dr Jacek A. Dąbrowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)

Członkowie:
prof. dr Juan Carlos Ferré Olivé, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Huelva (Huelva, Hiszpania)
prof. dr Carmen Armendáriz León, Wydział Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie (Madryt, Hiszpania)

Redaktorzy tematyczni
prawo i postępowanie karne – dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kraków, Polska)
prawo cywilne – dr Helena Ciepła, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)
prawo administracyjne – prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski (Opole, Polska)
prawo konstytucyjne - dr hab. Jacek Zaleśny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)
prawo międzynarodowe – dr Dominika Harasimiuk, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)
statystyka – dr Krystyna Bąk, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)

Redaktorzy językowi:
Natallia Artsiomenka – język białoruski
Grzegorz Butrym – język angielski
Martin Dahl – język niemiecki
Agnieszka Toczko-Rak – język polski
Elwira Stefańska – język rosyjski
Jadwiga Ziębowicz – język francuski

Korekta
Agnieszka Toczko-Rak