Tom 15 Nr 3: IUS NOVUM 3/2021
IUS NOVUM 3/2021
Pełny numer
IUS NOVUM 3/2021

Oryginalny artykuł naukowy

Julia Kosonoga-Zygmunt
5-26
Odpowiedzialność karna rodziców za uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego dziecka (art. 211 k.k.)
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.19/j.kosonoga-zygmunt
PDF
Kamil Siwek
27-46
Kilka uwag o stosunku pomiędzy podstawowym typem czynu zabronionego a jego odmianami oraz o regule specjalności jako mechanizmie redukcyjnym wielość ocen w prawie karnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.20/k.siwek
PDF
Krzysztof Kmąk
47-66
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności a ogólne dyrektywy wymiaru kary
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.21/k.kmak
PDF
Bartosz Łukowiak
67-80
Właściwość funkcjonalna sądu do rozstrzygania sporów kompetencyjnych w sprawach karnych w świetle nowelizacji z 19 lipca 2019 roku
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.22/b.lukowiak
PDF
Katarzyna Gajda
81-104
Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.23/k.gajda
PDF
Ryszard A. Stefański
105-132
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego za 2020 rok
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.24/r.a.stefanski
PDF
Marcin Czechowski
133-146
Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego – uwagi polemiczne na marginesie artykułu Łukasza Kasprowicza
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.25/m.czechowski
PDF
Wojciech M. Hrynicki
147-164
Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej jako instrument sprawnego zarządzania
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.26/w.m.hrynicki
PDF