Tom 16 Nr 3 (2022): Ius Novum 3/2022
Ius Novum 3/2022
Pełny numer
IUS NOVUM 3/2022

Oryginalny artykuł naukowy

Mirosława Melezini
7-26
Wokół propozycji zmiany górnej granicy kary pozbawienia wolności oraz rezygnacji z kary 25 lat pozbawienia wolności
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.23/m.melezini
pdf
Michał Głuchowski
27-44
Upskirting w prawie polskim, angielskim, walijskim i niemieckim. Karalność potajemnego filmowania pod ubraniem
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.24/m.gluchowski
pdf
Magdalena Rzewuska
45-62
Przysposobienie osoby pełnoletniej – postulaty de lege ferenda
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.25/m.rzewuska
pdf
Anna Grochowska-Wasilewska
63-78
Możliwość samodzielnego ustalenia przez sąd cywilny, że czyn niedozwolony jest przestępstwem – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego domniemania niewinności
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.26/a.grochowska-wasilewska
pdf
Aneta Bera-Adamczyk
79-90
Aksjologia przedawnienia
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.27/a.bera-adamczyk
pdf
Przemysław Buczkowski
91-109
Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie cywilnym w świetle noweli z grudnia 2021 r.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.28/p.buczkowski
pdf
Agnieszka Kunert-Diallo
110-129
Ekonomiczna regulacja przewozów lotniczych w świetle zmieniającego się otoczenia prawnego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.29/a.kunert-diallo
pdf
Dobrochna Minich
130-145
Między originalism a living constitution – Jacka M. Balkina koncepcja wykładni Konstytucji
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.30/d.minich
pdf
Bartłomiej Opaliński
146-166
Podporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego organom władzy politycznej w Polsce po 2015 roku – przyczynek do rozważań
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.31/b.opalinski
pdf
Marcin Gubała
167-187
Administracyjne kary pieniężne w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.32/m.gubala
pdf
Iwona Sierpowska
188-201
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2021 r., I OPS 2/21
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.33/i.sierpowska
pdf