Ekonomiczna regulacja przewozów lotniczych w świetle zmieniającego się otoczenia prawnego
pdf

Słowa kluczowe

ekonomiczna regulacja rynku
przewozy lotnicze
liberalizacja
system chicagowsko- bilateralny
umowy otwartego nieba
umowy Wspólnego Obszaru Lotniczego
wolności lotnicze
kabotaż
regulacja międzyregionalna
swoboda świadczenia usług

Jak cytować

Kunert-Diallo, A. (2022). Ekonomiczna regulacja przewozów lotniczych w świetle zmieniającego się otoczenia prawnego. Ius Novum, 16(3), 110–129. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.29/a.kunert-diallo

Abstrakt

Liberalizacja usług przewozu lotniczego i zmiany w zewnętrznej polityce transportowej UE
spowodowały, że zmienia się również ekonomiczna regulacja rynku. W konsekwencji przełamywane
są standardy obowiązujące na podstawie bilateralnych porozumień, przewidujące
restryktywne podejście w zakresie dostępu do rynku usług przewozów lotniczych. Zakres
regulacji objętej międzynarodowymi umowami lotniczymi poszerza się również o zagadnienia,
które, jeśli już, to w bardzo ograniczonym zakresie poruszane były w tych umowach. Niniejszy artykuł dokonuje analizy tych zmian i oceny pod kątem regulowania dostępu do usług lotniczych pomiędzy różnymi gospodarkami państw.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.29/a.kunert-diallo
pdf

Bibliografia

Duval D.T., Air Transport in the Asia Pacific, New York 2016.

Jasiuk E., Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej, Warszawa

Konert A., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010.

Kunert-Diallo A., Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych

na tle przemian globalnych, Warszawa 2018.

Maertens S., Grimme W., Traffic Impact of EU Horizontal Air Services Agreements, „ScienceDirect,

Transportation Research Procedia” 2019, nr 37.

Piotrowski J., TISA – próba przełamania impasu w rokowaniach wielostronnych czy kolejne niedokończone

negocjacje handlowe?, „Unia Europejska.pl” 2017, nr 6 (247).

Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2002.