Tom 15 Nr 1 (2021): Ius Novum
Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Mirosława Melezini
5-28
Renesans krótkoterminowej kary pozbawienia wolności
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.01/m.melezini
PDF
Anna Golonka
29-46
Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.02/a.golonka
PDF
Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
47-66
Refleksje na temat art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na tle karnoprawnym i konstytucyjnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.03/k.tkaczyk-rymanowska
PDF
Ryszard A. Stefański
67-84
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2019 rok
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.04/r.a.stefanski
PDF
Kamil Siwek
85-106
O zawartości normatywnej przepisów art. 18 § 1–3 k.k.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.05/k.siwek
PDF
Anna Demenko
107-120
Miejsce popełnienia czynu jako podstawa jurysdykcji krajowej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.06/a.demenko
PDF
Agnieszka Anna Wróbel
121-138
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przed jego ogłoszeniem
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.07/a.a.wrobel
PDF
Marta Roma Tużnik
139-152
Udział policji w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym skarbowym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.08/m.r.tuznik
PDF
Anna Konert
153-166
Odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego za opóźnienie lub odwołanie lotu
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.09/a.konert
PDF