Police participation in a jurisdictional fiscal-penal proceeding
PDF (Język Polski)

Keywords

Police
public prosecutor
fiscal misdemeanours
entitlements
jurisdictional pro-ceeding Policja
oskarżyciel publiczny
wykroczenia skarbowe
uprawnienia
postę-powanie jurysdykcyjne

How to Cite

Tużnik , M. R. (2021). Police participation in a jurisdictional fiscal-penal proceeding . Ius Novum, 15(1), 139-152. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.08/m.r.tuznik

Abstract

The article is an attempt to explain the participation of the Police, as a non-fiscal body involved in a preparatory proceeding, in the jurisdictional fiscal-penal proceeding. the main part of the paper is devoted to the entitlements of the Police in a jurisdictional proceeding in the fiscal-penal procedure that are limited to cases concerning fiscal misdemeanours because of granting the Police the status of a public prosecutor in this category of cases. the article also discusses the issue of prosecution measures that the Police have and their participation in an appellate proceeding. in addition, the article discusses the characteristics of other activities in a fiscal-penal proceeding that the Police can carry out. The paper ends with conclusions.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.08/m.r.tuznik
PDF (Język Polski)

References

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001.

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2000.

Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017, Lex.

Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.

Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z dnia 1 lipca 1999 r., OSP 2000, z. 2.

Kurzępa B., Glosa do uchwały SN z 16 listopada 2000 r., OSP 2001, nr 4.

Sepioło-Jankowska I., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017.

Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Skorupka J., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2020, Lex.

Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym po nowelizacji k.k.s., „Przegląd Policyjny” 2006, nr 2.

Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym, „Przegląd Policyjny” 2001, nr 3.

Skwarczyński H., Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 3.

Stefański R.A., Postępowanie przed powszechnym sądem pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 5.

Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2019.

Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze w nowym kodeksie postępowania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1997.

Zgoliński I. (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.