Administrative preventive measures in Fiscal-Penal Code
PDF (Język Polski)

Keywords

forfeiture of property
ban on doing business
exercising a particular profession or holding a specific post
fiscal offences
fiscal misdemeanours przepadek przedmiotów
zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej
wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
przestępstwa skarbowe
wykroczenia skarbowe

How to Cite

Tużnik, M. R. (2021). Administrative preventive measures in Fiscal-Penal Code. Ius Novum, 15(2), 51-64. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.14/m.r.tuznik

Abstract

The article is devoted to the issue of administrative preventive measures in Fiscal-Penal Code, i.e. forfeiture of property and ban on doing business, exercising a particular profession or holding a specific post. The article presents thoughts on autonomous regulations of Fiscal Penal Code determining a catalogue of preventive measures in relation to fiscal offences (Article 22 § 3 FPC) and fiscal misdemeanours (Article 47 § 4 FPC), and detailed grounds for the forfeiture of property as a preventive measure in case of fiscal offences (Article 43 §§ 1-2 FPC) and fiscal misdemeanours (Article 47 § 4 FPC conjunction with Article 43 § 1 subsections 1, 2, 4 and § 2 FPC), as well as detailed grounds for ruling a ban on doing business, exercising a particular profession or holding a specific post (Article 43 § 4 FPC). In addition, the article discusses the issues connected with general grounds, adjudication time, and the use
of administrative preventive measures regulated in Criminal Code, the provisions of which concerning the above-mentioned matters were adopted to fiscal penal law (Article 20 § 2 FPL).

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.14/m.r.tuznik
PDF (Język Polski)

References

Błaszczyk M., Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016.

Budyn-Kulik M., Kulik M., Mozgawa M., Kozłowska-Kalisz P., Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex 2020.

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006.

Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Lex 2017.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, tom I, red. A. Zoll, Warszawa 2007.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Legalis 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Lex 2016.

Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Legalis 2021.

Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Legalis 2021.

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. I. Zgoliński, Lex 2018.

Kośla J., Rogalski M., Tużnik M.R., Środki karne w kodeksie karnym skarbowym, Warszawa 2020.

Małecka-Kowalczyk K., Katalog środków zabezpieczających w Kodeksie karnym skarbowym, „Probacja” 2015, nr 4.

Postulski K., Siwek M., Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004.

Raglewski J., Podstawy orzekania środków zabezpieczających o charakterze administracyjnym w kodeksie karnym z roku 1997, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4.

Raglewski J., Przepadek przedmiotów w kodeksie karnym skarbowym – zagadnienia materialnoprawne, „Prawo Spółek” 2001, nr 4.

Sawicki J., Skowronek G., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017.

Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2020.

Stefański R.A., Środki zabezpieczające w znowelizowanym Kodeksie karnym, „Opolskie Studia Administracyjnoprawne” 2016, nr XIV/1.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2021.