Tom 13 Nr 3 (2019): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Brunon Hołyst
17-31
Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.28/b.holyst
pdf (English)
Blanka Stefańska
17-32
Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu ze względu na właściwości przedmiotu czynności wykonawczej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.29/b.j.stefanska
pdf (English)
Sebastian Kowalski
57-77
O karnoprawnej kwalifikacji zachowania polegającego na nieopłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.30/s.kowalski
pdf (English)
Ryszard Stefański
78-96
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2017 r.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.31/r.a.stefanski
pdf (English)
Szymon Krajnik
97-118
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa a zasada niezawisłości sędziowskiej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.32/s.krajnik
pdf (English)
Anna Konert
119-133
Wypadki lotnicze z udziałem samolotu typu Boeing 737 MAX – konsekwencje prawne
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.33/a.konert
pdf (English)
Mieczysław Błoński
134-153
Prawne i ekonomiczne aspekty systemu ochrony zdrowia we Francji i w Wielkiej Brytanii
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.34/m.blonski
pdf (English)
Janusz Cabaj
154-176
Value added tax on transactions between a general partnership and its partners
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.35/j.cabaj
pdf (English)
Adam Drozdek
177-194
Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek
pdf (English)
Agnieszka Goldiszewicz
195-209
Bitcoin a pieniądz – cywilnoprawna analiza pojęcia
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.37/a.goldiszewicz
pdf (English)
Włodzimierz Dzierżanowski
210-222
Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia a ochrona prawa do prywatności
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.38/w.dzierzanowski
pdf (English)
Łukasz Kasprowicz
223-246
Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego. Część II
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.39/l.kasprowicz
pdf (English)
Aleksandra Partyk
247-266
Zrzeczenie się dziedziczenia wywierające skutki odnośnie małoletniego dziecka – uwagi de lege ferenda
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.40/a.partyk
pdf (English)