Value added tax on transactions between a general partnership and its partners
pdf (English)

Słowa kluczowe

general partnerships
VAT
non-cash contributions
in-kind benefits
dissolution of general partnership spółki osobowe
podatek VAT
wkłady niepieniężne
świadczenia rzeczowe
rozwiązanie spółki osobowe

Jak cytować

Cabaj, J. (2019). Value added tax on transactions between a general partnership and its partners. Ius Novum, 13(3), 154-176. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.35/j.cabaj

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konsekwencji podatkowych (w zakresie podatku VAT) typowych, a także rzadziej spotykanych, czynności prawnych i faktycznych dokonywanych między wspólnikami spółki osobowej a samą spółką. Z perspektywy prawa spółek handlowych czy, w najszerszym ujęciu, prawa cywilnego są to czynności zazwyczaj bardzo dobrze zanalizowane przez przedstawicieli doktryny. Ich dokonywanie nierzadko jednak skutkuje konsekwencjami podatkowymi, w szczególności w sferze podatków dochodowych, podatku od czynności prawnych, a także podatku VAT. W tym ostatnim przypadku, jak się wydaje, skutki te jawią się jako najmniej spodziewane. Konkluzja jest zatem oczywista – w wielu przypadkach czynności wspólników, zarówno na etapie zakładania spółki, w toku jej działalności, jak i w fazie jej likwidacji, mogą nie przynieść satysfakcjonującego ich rezultatu, o ile obowiązek w zakresie podatku VAT nie zostanie prawidłowo rozpoznany.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.35/j.cabaj
pdf (English)