Value added tax on transactions between a general partnership and its partners
pdf (English)

Słowa kluczowe

spółki osobowe
podatek VAT
wkłady niepieniężne
świadczenia rzeczowe
rozwiązanie spółki osobowe

Jak cytować

Cabaj, J. (2019). Value added tax on transactions between a general partnership and its partners. Ius Novum, 13(3), 154–176. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.35/j.cabaj

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konsekwencji podatkowych (w zakresie podatku VAT) typowych, a także rzadziej spotykanych, czynności prawnych i faktycznych dokonywanych między wspólnikami spółki osobowej a samą spółką. Z perspektywy prawa spółek handlowych czy, w najszerszym ujęciu, prawa cywilnego są to czynności zazwyczaj bardzo dobrze zanalizowane przez przedstawicieli doktryny. Ich dokonywanie nierzadko jednak skutkuje konsekwencjami podatkowymi, w szczególności w sferze podatków dochodowych, podatku od czynności prawnych, a także podatku VAT. W tym ostatnim przypadku, jak się wydaje, skutki te jawią się jako najmniej spodziewane. Konkluzja jest zatem oczywista – w wielu przypadkach czynności wspólników, zarówno na etapie zakładania spółki, w toku jej działalności, jak i w fazie jej likwidacji, mogą nie przynieść satysfakcjonującego ich rezultatu, o ile obowiązek w zakresie podatku VAT nie zostanie prawidłowo rozpoznany.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.35/j.cabaj
pdf (English)