Gloss on the Supreme Administrative Court judgement of 25 November 2020, files No.: II OSK 1987/20
PDF (Język Polski)

Keywords

general plan of an airport
public airport
local zoning
suspension of a proceeding concerning the determination of conditions of investment developments plan generalny lotniska
lotnisko użytku publicznego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zawieszenie postępowania o wydanie warunków zabudowy

How to Cite

Kasprzyk, P. (2021). Gloss on the Supreme Administrative Court judgement of 25 November 2020, files No.: II OSK 1987/20. Ius Novum, 15(2), 141-151. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.18/p.kasprzyk

Abstract

The gloss discusses legal consequences of the approval of a general plan of a public airport.
It concerns the necessity of suspending proceedings in the case of determining the conditions
of investment developments in the area covered by a general plan until the zoning scheme
is adopted in accordance with this general plan. Approving of the stance expressed in the
judgement of the Supreme Administrative Court, the gloss also presents calls for amendments
to the provisions of Act: Aviation Law concerning general plans of airports, as well as the
related provisions concerning areas limiting aviation obstacles. The author’s arguments
are based on the distinction between possible legal instruments laid down in aviation law
regulations in order to ensure the development of aviation infrastructure.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.18/p.kasprzyk
PDF (Język Polski)

References

Doskocz M., Kasprzyk P., Rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na lotniska użytku publicznego, „Przegląd Komunikacyjny” 2018, nr 1.

Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu. Komentarz, Warszawa 2013.

Kraśnicka I., Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2019.

Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.

Prawo lotnicze. Komentarz, red. M. Żylicz, Warszawa 2016.