Tom 16 Nr 1 (2022): IUS NOVUM 1/2022
IUS NOVUM 1/2022
Pełny numer
IUS NOVUM 1/2022

Oryginalny artykuł naukowy

Krzysztof Ślebzak, Maciej Jakub Zieliński
5-26
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2
https://doi.org/10.26399/iusnovuim.v16.1.2022.1/k.slebzak/m.j.zielinsk
pdf
Ewa Jasiuk, Roman Wosiek
27-44
CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.2/e.jasiuk/r.wosiek
pdf
Szymon Balcarek
45-58
KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.3/s.balcarek
pdf
Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz
59-82
POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.4/m.rogalski/p.szustakiewicz
pdf
Wojciech M. Hrynicki
83-101
ROZPATRYWANIE SKARG POWSZECHNYCH W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.5/w.m.hrynicki
pdf
Agnieszka Kania-Chramęga
102-116
REKTORSKIE UZNANIE CZYNU STUDENTA JAKO PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO MNIEJSZEJ WAGI
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.6/a.kania-chramega
pdf
Blanka J. Stefańska
117-132
ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.7/b.j.stefanska
pdf
Ryszard A. Stefański
133-163
PRZEGLĄD UCHWAŁ IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W ZAKRESIE PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO I PRAWA WYKROCZEŃ ZA 2021 ROK
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.8/r.a.stefa
pdf
Szymon Krajnik
164-173
GLOSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 LISTOPADA 2021 R., V KK 384/21 (APROBUJĄCA)
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.9/s.krajnik
pdf