Tom 16 Nr 2 (2022): Ius Novum 2/2022

Oryginalny artykuł naukowy

Marek Kulik, Marek Mozgawa
7-20
O społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej
pdf pdf (English)
Katarzyna Nazar
21-38
Kazirodztwo. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.11/k.nazar
pdf pdf (English)
Cezary Kulesza
39-56
Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.12/c.kulesza
pdf pdf (English)
Jacek Kosonoga
57-78
Postępowanie przyspieszone w sprawach karnych na tle prawnoporównawczym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.13/j.kosonoga
pdf pdf (English)
Aleksandra Nowak-Gruca
79-93
Artystyczna twórczość cyborgów
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.14/a.nowak-gruca
pdf pdf (English)
Piotr Kasprzyk
94-107
Odpowiedzialność cywilna za wypadki lotnicze podmiotów innych niż użytkownik statku powietrznego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.15/p.kasprzyk
pdf pdf (English)
Piotr Krzysztof Sowiński
108-129
Zbieżność zasad leżących u podstaw mediacji w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.16/p.k.sowinski
pdf pdf (English)
Aneta Łazarska
130-151
Skład sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.17/a.lazarska
pdf pdf (English)
Agnieszka Ziółkowska
152-169
Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.18/a.ziolkowska
pdf pdf (English)
Małgorzata Sieradzka
170-181
Problematyka legalizacji nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.19/m.sieradzka
pdf pdf (English)
Marcin Sobota
182-197
Europejski system opłat za usługi wodne jako instrument kształtowania zasady zwrotu kosztów i zasady „zanieczyszczający płaci”
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.20/m.sobota
pdf pdf (English)
Mateusz Osiecki
198-212
„Iceberg Project” ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – czy inicjatywa ta jest zgodna z prawem międzynarodowym?
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.21/m.osiecki
pdf pdf (English)
Renata Świrgoń-Skok
213-226
Określenia nieruchomości w źródłach rzymskiego prawa klasycznego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.22/r.swirgon-skok
pdf pdf (English)