Tom 16 Nr 2 (2022): Ius Novum 2/2022
Ius Novum 2/2022
Pełny numer
IUS NOVUM 2/2022

Oryginalny artykuł naukowy

Marek Kulik, Marek Mozgawa
7-20
O społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej
pdf
Katarzyna Nazar
21-38
Kazirodztwo. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne
pdf
Cezary Kulesza
39-56
Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz
pdf
Jacek Kosonoga
57-78
Postępowanie przyspieszone w sprawach karnych na tle prawnoporównawczym
pdf
Aleksandra Nowak-Gruca
79-93
Artystyczna twórczość cyborgów
pdf
Piotr Kasprzyk
94-107
Odpowiedzialność cywilna za wypadki lotnicze podmiotów innych niż użytkownik statku powietrznego
pdf
Piotr Krzysztof Sowiński
108-129
Zbieżność zasad leżących u podstaw mediacji w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych
pdf
Aneta Łazarska
130-151
Skład sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym
pdf
Agnieszka Ziółkowska
152-169
Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach
pdf
Małgorzata Sieradzka
Problematyka legalizacji nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych
pdf
Marcin Sobota
182-197
Europejski system opłat za usługi wodne jako instrument kształtowania zasady zwrotu kosztów i zasady „zanieczyszczający płaci”
pdf
Mateusz Osiecki
198-212
„Iceberg Project” ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – czy inicjatywa ta jest zgodna z prawem międzynarodowym?
pdf
Renata Świrgoń-Skok
213-226
Określenia nieruchomości w źródłach rzymskiego prawa klasycznego
pdf