Problematyka legalizacji nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych
pdf

Słowa kluczowe

reklama
droga publiczna
legalizacja
pozwolenia na budowę
zarządca drogi

Jak cytować

Sieradzka, M. (2022). Problematyka legalizacji nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych. Ius Novum, 16(2). https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.19/m.sieradzka

Abstrakt

W artykule omówiono problemy związane z legalizacją nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych. Zarówno rodzaj nośnika, jak i miejsce jego usytuowania wpływają na obowiązek zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Szczególną kwestią w tym aspekcie poruszoną jest możliwość uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia reklamowego pomimo braku uwzględnienia minimalnych odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni w trakcie prowadzenia postępowania legalizacyjnego. Mimo braku regulacji prawnej w tym zakresie, wskazano możliwe rozwiązania.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.19/m.sieradzka
pdf

Bibliografia

Brylak J., Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Warszawa 2018.

Burtowy M., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2021.

Cherka M., Grecki W., Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013.

Jaworska-Dębska B., Wokół pojęcia reklamy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1989, nr 12.

Kall J., Reklama, Warszawa 1999.

Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2022.

Niewiadomski Z. (red.), Prawo budowlane, Komentarz, Warszawa 2016.

Wantoch-Rekowski J., O opłacie reklamowej, w: W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowo-prawne, Wrocław 2017.