Tom 13 Nr 2 (2019): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Zbigniew Kwiatkowski
33-50
Right to a court in a democratic state ruled by law
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.15/z.kwiatkowski
PDF (English) PDF
Robert Tabaszewski
250-269
Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Europie i Azji: rola organizacji regionalnych w monitorowaniu prawa do ochrony zdrowia i dobrostanu
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.25/r.k.tabaszewski
pdf (English) pdf
Marek Mozgawa, Andrzej Wrzyszcz
73-105
Criminal-law protection of domestic peace in the territory of Poland
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.17/m.mozgawa/a.wrzyszcz
PDF (English) PDF
Jerzy Lachowski
106-123
Kumulatywna kwalifikacja prawna a przedawnienie karalności w prawie karnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.18/j.lachowski
pdf (English) pdf
Anna Golonka
124-145
Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.19/a.golonka
pdf (English) pdf
Jacek Sobczak
146-165
Dziedzictwo narodowe w polskim porządku konstytucyjnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.20/j.sobczak
pdf (English) pdf
Robert Gwiazdowski
166-193
O reakcjach podatników na opodatkowanie i przerzucalności podatków
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.21/r.gwiazdowski
pdf (English) pdf
Karol Bielski, Przemysław Szustakiewicz
194-206
Ordynator jako osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.22/p.szustakiewicz/k.bielski
pdf (English) PDF
Zbigniew Czarnik
207-224
Zakres słusznego odszkodowania za przymusowe przejęcie własności nieruchomości
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.24/t.braun
pdf (English) pdf
Tomasz Braun
225-249
Wpływ różnic w ocenie ryzyk prawnych na normy compliance w korporacjach międzynarodowych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.24/t.braun
pdf (English) PDF
Mirosława Melezini
51-72
Implementation of the principle treating deprivation of liberty as ultima ratio in the practice of applying criminal law
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.16/m.melezini
PDF (English) PDF
Michał Skwarzyński
270-291
Ochrona sprzeciwu sumienia jako „twardego rdzenia” godności człowieka
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.26/m.skwarzynski
pdf (English) PDF