Dziedzictwo narodowe w polskim porządku konstytucyjnym
pdf (English)
pdf

Słowa kluczowe

dziedzictwo narodowe
dziedzictwo kulturowe
naród
mniejszość narodowa
kultura
tożsamość narodowa

Jak cytować

Sobczak, J. (2019). Dziedzictwo narodowe w polskim porządku konstytucyjnym. Ius Novum, 13(2), 146–165. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.20/j.sobczak

Abstrakt

Dziedzictwa narodowego, będącego wartością konstytucyjną, strzeże podobnie jak niepodległości Rzeczpospolita Polska, zgodnie z art. 5 Konstytucji. Może być ono pojmowane jako kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, tak jak to ujmuje preambuła, lub jako dziedzictwo kulturalne, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Konstytucji. To ostatnie wydaje się być integralną częścią dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo narodowe nie może być, jak dowiedziono, ujmowane jako dziedzictwo polskiego narodu etnicznego, aczkolwiek używane w Konstytucji pojęcie „naród” bywa różnie interpretowane. W praktyce problemem jest także status dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i to, czy wchodzi ono w skład polskiego dziedzictwa narodowego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.20/j.sobczak
pdf (English)
pdf