Dziedzictwo narodowe w polskim porządku konstytucyjnym
pdf (English)
pdf

Słowa kluczowe

national heritage
cultural heritage
nation
national minority
culture
national identity dziedzictwo narodowe
dziedzictwo kulturowe
naród
mniejszość narodowa
kultura
tożsamość narodowa

Jak cytować

Sobczak, J. (2019). Dziedzictwo narodowe w polskim porządku konstytucyjnym. Ius Novum, 13(2), 146-165. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.20/j.sobczak

Abstrakt

Dziedzictwa narodowego, będącego wartością konstytucyjną, strzeże podobnie jak niepodległości Rzeczpospolita Polska, zgodnie z art. 5 Konstytucji. Może być ono pojmowane jako kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, tak jak to ujmuje preambuła, lub jako dziedzictwo kulturalne, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Konstytucji. To ostatnie wydaje się być integralną częścią dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo narodowe nie może być, jak dowiedziono, ujmowane jako dziedzictwo polskiego narodu etnicznego, aczkolwiek używane w Konstytucji pojęcie „naród” bywa różnie interpretowane. W praktyce problemem jest także status dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i to, czy wchodzi ono w skład polskiego dziedzictwa narodowego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.20/j.sobczak
pdf (English)
pdf