Wpływ różnic w ocenie ryzyk prawnych na normy compliance w korporacjach międzynarodowych
pdf (English)
PDF

Słowa kluczowe

międzynarodowe korporacje
normy zgodności (compliance)
ryzyka prawne i regulacyjne
różnice w kulturze prawnej
zasady interpretacji
przepisy nadzorcze

Jak cytować

Braun, T. (2019). Wpływ różnic w ocenie ryzyk prawnych na normy compliance w korporacjach międzynarodowych. Ius Novum, 13(2), 225–249. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.24/t.braun

Abstrakt

Międzynarodowe korporacje działające w środowisku wielojurysdykcyjnym stoją przed codziennym wyzwaniem zachowania zgodności ze stale zmieniającym się ryzykiem prawnym i regulacyjnym. Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi normami muszą one wprowadzać złożone wewnętrzne mechanizmy kontroli zgodności z prawem. Mechanizmy te obejmują identyfikację, ocenę i środki ograniczające to ryzyko. Istota trudności wynika z różnic kulturowych w systemach prawnych i regulacyjnych na różnych terytoriach, na których działają globalne korporacje. Powszechnie stosowanym środkiem zaradczym wykorzystywanym przez korporacje, które dążą do zapewnienia jednolitości działania we wszystkich regionach geograficznych, są wewnętrzne normy zgodności. Jednakże uniwersalnie wprowadzane normy zgodności powodują zarówno trudności w ich stosowaniu ze względu na różnice kulturowe, jak i z tych samych powodów problemy spowodowane różnicami w ich interpretacji. Omówione w artykule rozwiązania prawne pokazują, jak korporacje radzą sobie z wyzwaniami związanymi z wielokulturowym otoczeniem prawnym i regulacyjnym.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.24/t.braun
pdf (English)
PDF