Tom 14 Nr 3 (2020): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Jacek Sobczak
17-37
Regulacje unijne w zakresie szczepień jako środek zwalczania chorób zakaźnych w obliczu pandemii COVID-19/SARS-CoV-2
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.23/j.sobczak
PDF (English)
Michał Leciak
38-49
Program elektromobilności w Polsce a potrzeba reakcji karnej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.24/m.leciak
PDF (English)
Gabriela Piekut
50-66
Kilka uwag w kwestii zaliczania okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary ograniczenia wolności na podstawie art. 63 k.k.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.25/g.piekut
PDF (English)
Katarzyna Girdwoyń
67-86
Prawo do odpowiedniej reprezentacji oskarżonych z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniu karnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.26/k.girdwoyn
PDF (English)
Dorota Parapura
87-106
Problematyka dopuszczalności kasacji od orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu niepoczyta
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.27/d.parapura
PDF (English)
Szymon Krajnik
107-119
Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego zawierającego znamiona przestępstwa a zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu dyscyplinarnego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.28/s.krajnik
PDF (English)
Dominika Ewa Harasimiuk
120-141
Badanie zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej w pracach parlamentarnych w latach 2015–2016
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.29/d.e.harasimiuk
PDF (English)
Michał Białkowski
142-159
Termin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego – analiza i uwagi de lege ferenda
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.30/m.bialkowski
PDF (English)
Wiktor Trybka
160-175
Prawo pierwokupu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.31/w.trybka
PDF (English)
Jan Kluza
176-189
Nowelizacja krajowych przepisów dotyczących wykonywania konwencji haskiej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.32/j.kluza
PDF (English)