Kilka uwag w kwestii zaliczania okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary ograniczenia wolności na podstawie art. 63 k.k.
PDF (English)

Słowa kluczowe

penalty of restriction of liberty
crediting of the period of actual deprivation of liberty
release of the sentenced person from the remainder of the penalty of restriction of liberty kara ograniczenia wolności
zaliczenie okresu rzeczywistego pozbawienia wolności
zwolnienie skazanego od reszty kary ograniczenia wolności

Jak cytować

Piekut, G. (2020). Kilka uwag w kwestii zaliczania okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary ograniczenia wolności na podstawie art. 63 k.k . Ius Novum, 14(3), 50-66. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.25/g.piekut

Abstrakt

Artykuł dotyczy wybranych zagadnień związanych z zaliczaniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary ograniczenia wolności w trybie art. 63 k.k. Autorka prezentuje odmienny od przyjmowanego dotychczas w doktrynie sposób zaokrąglania okresu uprzedniej izolacji skazanego na poczet orzeczonej następnie względem niego kary ograniczenia wolności, wskazując, że w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do zaokrąglania tego okresu w górę do pełnego miesiąca, a zaokrąglenie powinno nastąpić w górę jedynie do pełnego dnia. W pracy zwrócono również uwagę na trudności związane z dokonywaniem zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawiania wolności na poczet kary ograniczenia wolności, wynikające z braku koherencji pomiędzy okresem jednego roku, a okresem 12 miesięcy (art. 12c k.k.w.). Omówiony został także wpływ zaliczenia skazanemu okresu izolacji, w trybie art. 63 k.k., na możliwość zwolnienia go od reszty kary na podstawie art. 83 k.k.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.25/g.piekut
PDF (English)