Tom 14 Nr 2 (2020): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Brunon Hołyst
11-37
Kryminologiczna ocena agresji werbalnej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.11/b.holyst
PDF (English)
Mirosława Melezini
38-54
Wybrane problemy nowego podejścia do filozofii karania w świetle ustawy z 13 czerwca 2019 r.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.12/m.melezini
PDF (English)
Violetta Konarska-Wrzosek
55-67
Ustawowy i sądowy wymiar kar wolnościowych w świetle noweli do Kodeksu karnego uchwalonej dnia 13 czerwca 2019 r.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.13/v.konarska-wrzosek
PDF (English)
Marek Mozgawa
68-88
Kilka uwag na temat znamienia „uporczywego nękania” na gruncie art. 190a k.k.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.14/m.mozgawa
PDF (English)
Radosław Koper
89-104
Charakter prawny terminu czynności sprawdzających (art. 307 § 1 k.p.k.)
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.15/r.koper
PDF (English)
Zbigniew Kwiatkowski
105-119
Charakter prawny uchwał Sądu Najwyższego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.16/z.kwiatkowski
PDF (English)
Zbigniew Czarnik
120-139
Charakter prawny aktu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzającego przejście sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.17/z.czarnik
PDF (English)
Robert Stefanicki
140-155
Ustanowienie okresu próbnego w umowach agencyjnych – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 kwietnia 2018 r.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.18/r.stefanicki
PDF (English)
Przemysław Ostojski
156-173
Zasady uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa a zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.19/p.ostojski
PDF (English)
Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
174-188
Rezygnacja marszałka województwa z pełnionej funkcji w świetle ustawy o samorządzie województwa
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.20/k.kaczmarczyk-klak
PDF (English)
Sławomir Kursa
189-199
Obsignatio et depositio urzędowo otwartego testamentu w prawie rzymskim
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.21/s.kursa
PDF (English)
Maciej Przemysław Smolarek
220-221
Zagadnienia ochrony dóbr kultury w prawie chińskim
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.22/m.p.smolarek
PDF (English)