Obsignatio et depositio urzędowo otwartego testamentu w prawie rzymskim
PDF (English)

Słowa kluczowe

testament
otwarcie testamentu
opieczętowanie testamentu
przechowanie testamentu
świadek
archiwum
prawo rzymskie
Pauli Sententiae

Jak cytować

Kursa, S. (2020). Obsignatio et depositio urzędowo otwartego testamentu w prawie rzymskim . Ius Novum, 14(2), 189–199. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.21/s.kursa

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie końcowego etapu procedury otwarcia testamentu, w szczególności sposobów zabezpieczenia ponownie zamkniętego testamentu. Została w nim wyjaśniona czynność związana z ponownym opieczętowaniem testamentu, wskazano, na kim spoczywały obowiązki związane z jego opieczętowaniem i przechowaniem, a także podjęto próbę ustalenia miejsca przechowywania ponownie zamkniętego testamentu. Ustalono, że pieczęć na ponownie zamkniętym testamencie przykładał tylko urzędnik odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury otwarcia, a gdy z powodu braku świadków sporządzenia testamentu testament został otwarty z udziałem nadzwyczajnych świadków otwarcia, był on pieczętowany także przez nich. Ponownie opieczętowany testament, o ile nie zachodziła potrzeba jego weryfikacji przez nieobecnych świadków, oddawano natychmiast w depozyt dziedzicowi, którego uważano za właściciela testamentu, albo przekazywano na przechowanie w archiwum świątynnym lub urzędowym.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.21/s.kursa
PDF (English)