Vol. 10 No. 3 (2016): Ius Novum

Original article

Maria Kruk
7-30
Model integracji europejskiej: adaptacja koncepcji klasycznych czy nowa formuła? Rozważania ustrojowo-prawne
PDF (Język Polski)
Marek Mozgawa
31-63
Wybrane zagadnienia z zakresu wzajemnego stosunku odpowiedzialności karnej i administracyjnej
PDF (Język Polski)
Tomasz Kalisz
64-76
Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności
PDF
Kazimierz J. Leżak
77-95
Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne a warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstw z art. 178a §1 k.k.
PDF (Język Polski)
Blanka Julita Stefańska
96-108
Status prawnokarny strażnika leśnego
PDF
Rafał Poździk
109-120
Charakter prawny kryteriów wyboru projektów unijnych
PDF (Język Polski)
Remigiusz Rabiega
121-135
Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. )
PDF (Język Polski)
Radosław Krajewski
136-146
Wykroczenie posiadania niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym w okolicznościach wskazujących na zamiar ich użycia w celu popełnienia przestępstwa
PDF (Język Polski)
Barbara Janusz-Pohl
147-162
Uwagi na marginesie książki Jana Jodłowskiego „Zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego” Warszawa 2015
PDF (Język Polski)
Anna Konert
163-178
Wyrównywanie szkody niemajątkowej przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim
PDF (Język Polski)
Adrian Malicki
179-194
Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli
PDF (Język Polski)
Marlena Wach
195-207
Dalsze losy retencji danych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
PDF (Język Polski)
Lidia Mazowiecka
228-253
Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku
PDF (Język Polski)
Joanna Mierzwińska-Lorencka
254-273
Nowe regulacje w zakresie ochrony dziecka w postępowaniu karnym i skutki ich wprowadzenia
PDF (Język Polski)
Ślebzak Ślebzak, Jacek Kosonoga
274-300
Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne
PDF (Język Polski)
Łukasz Dawid Dąbrowski
315-328
Odmowa wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle art. 28 ustawy prawo telekomunikacyjne
PDF (Język Polski)
Natalia Kohtamäki
329-346
Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
PDF (Język Polski)
Sławomir Kursa
347-356
Forma prawna pisemnego testamentu analfabety lub niemogącego się podpisać w prawie rzymskim
PDF (Język Polski)
Ryszard A. A. Stefański
357-378
Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r.
PDF (Język Polski)