Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r.
PDF

Jak cytować

Ryszard A. (2016). Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r. Ius Novum, 10(3), 357-378. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1160

Abstrakt

Abstract

PDF