Tom 14 Nr 1 (2020): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Marta Tóthová
17-34
Pozycja głowy państwa w procesie realizacji posiadanego upoważnienia do mianowania
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova
PDF (English)
Joanna Brzezińska
35-58
Przestępczość kobiet na tle wybranych socjologicznych koncepcji przestępczości
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.02/j.brzezinska
PDF (English)
Ryszard A. Stefański
59-78
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2018 r.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.03/r.a.stefanski
PDF (English)
Dorota Czerwińska
79-94
Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako cel procesu karnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.04/d.czerwinska
PDF (English)
Katarzyna Mróz
82-97
Zagrożenia dla prawa do prywatności jednostki w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestę
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.05/k.mroz
PDF (English)
Andy Borow
115-130
Kontrola prawidłowości uchwał właścicieli lokali
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.06/a.borow
PDF (English)
Blanka Julita Stefańska
132–153
Przestępstwo rebelii w hiszpańskim prawie karnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.%20v14.1.2020.08/b.j.stefanska
PDF (English)
Włodzimierz Gogłoza
154-178
Sądowe rozstrzyganie sporów w Islandzkiej Wolnej Wspólnocie
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.09/w.gogloza
PDF (English)
Paweł Majczak
112-131
Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.07/p.majczak
PDF (English)