Kontrola prawidłowości uchwał właścicieli lokali
PDF (English)

Słowa kluczowe

apartment ownership
owners’ resolution
appeal
overruling
annulment
inexistence of the resolution kluczowe: własność lokali
uchwała właścicieli
zaskarżenie
uchylenie
unieważnienie
nieistnienie uchwały

Jak cytować

Borow, A. (2020). Kontrola prawidłowości uchwał właścicieli lokali. Ius Novum, 14(1), 115-130. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.06/a.borow

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę kontroli prawidłowości uchwał właścicieli lokali. Zdaniem autora obecnie obowiązujące uregulowania prawne gwarantują właścicielom lokali pewne, stabilne, legalne i racjonalne zarządzanie nieruchomością wspólną. W najważniejszych sprawach wspólnot mieszkaniowych, stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, obowiązuje ustawowy obowiązek podjęcia uchwały większością głosów właścicieli lokali. Każdy z właścicieli jest uprawniony do jej zaskarżenia ze względu na niezgodność z przepisami prawa lub z umową właścicieli, albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy każdego. Te ustawowe gwarancje stanowią dostateczne zabezpieczenie przed podjęciem przez zarząd wspólnoty czynności sprzecznych z interesem większości właścicieli lub z pokrzywdzeniem któregokolwiek z właścicieli.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.06/a.borow
PDF (English)