Kumulatywna kwalifikacja prawna a przedawnienie karalności w prawie karnym
pdf (English)
pdf

Słowa kluczowe

law
criminal law
cumulative legal classification
barring punishment by the statute of limitations prawo
prawo karne
kumulatywna kwalifikacja prawna
przedawnienie karalności

Jak cytować

Lachowski, J. (2019). Kumulatywna kwalifikacja prawna a przedawnienie karalności w prawie karnym. Ius Novum, 13(2), 106-123. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.18/j.lachowski

Abstrakt

Zagadnienie relacji pomiędzy kumulatywną kwalifikacją prawną a przedawnieniem karalności w prawie karnym jest rzadko przedmiotem szerszych rozważań w literaturze. Chodzi o sytuację, w której zbiegają się ze sobą przepisy operujące różnymi sankcjami, a w stosunku do przestępstwa opisanego w jednym z nich upłynął już termin przedawnienia karalności. Rodzi się pytanie, czy przepis typizujący ten czyn należy powoływać w podstawie skazania, czy też trzeba go pominąć. W praktyce wymiaru sprawiedliwości wykształciły się dwa skrajne stanowiska w tym zakresie, co skłoniło Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do złożenia wniosku do SN o podjęcie uchwały w tym przedmiocie, która ujednolici orzecznictwo. Uchwała zapadła przed SN w dniu 20 września 2018 r. w sprawie I KZP 7/18. Celem niniejszego opracowania jest próba rozwiązania zasygnalizowanego problemu w sposób odmienny od tego, który zaproponował SN w swojej uchwale.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.18/j.lachowski
pdf (English)
pdf