Kumulatywna kwalifikacja prawna a przedawnienie karalności w prawie karnym
pdf (English)
pdf

Słowa kluczowe

prawo
prawo karne
kumulatywna kwalifikacja prawna
przedawnienie karalności

Jak cytować

Lachowski, J. (2019). Kumulatywna kwalifikacja prawna a przedawnienie karalności w prawie karnym. Ius Novum, 13(2), 106–123. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.18/j.lachowski

Abstrakt

Zagadnienie relacji pomiędzy kumulatywną kwalifikacją prawną a przedawnieniem karalności w prawie karnym jest rzadko przedmiotem szerszych rozważań w literaturze. Chodzi o sytuację, w której zbiegają się ze sobą przepisy operujące różnymi sankcjami, a w stosunku do przestępstwa opisanego w jednym z nich upłynął już termin przedawnienia karalności. Rodzi się pytanie, czy przepis typizujący ten czyn należy powoływać w podstawie skazania, czy też trzeba go pominąć. W praktyce wymiaru sprawiedliwości wykształciły się dwa skrajne stanowiska w tym zakresie, co skłoniło Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do złożenia wniosku do SN o podjęcie uchwały w tym przedmiocie, która ujednolici orzecznictwo. Uchwała zapadła przed SN w dniu 20 września 2018 r. w sprawie I KZP 7/18. Celem niniejszego opracowania jest próba rozwiązania zasygnalizowanego problemu w sposób odmienny od tego, który zaproponował SN w swojej uchwale.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.18/j.lachowski
pdf (English)
pdf