Przestępczość kobiet na tle wybranych socjologicznych koncepcji przestępczości
PDF (English)

Słowa kluczowe

przestępczość kobiet
teoria więzi społecznej
teoria równowagi kontroli
teoria anomii
teoria naznaczenia społecznego

Jak cytować

Brzezińska, J. . (2020). Przestępczość kobiet na tle wybranych socjologicznych koncepcji przestępczości. Ius Novum, 14(1), 35–58. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.02/j.brzezinska

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie powiązań między wybranymi socjologicznymi teoriami przestępczości a zarysowanym na ich tle zjawiskiem przestępczości kobiet. Wstępna charakterystyka wskazanej kategorii teorii umożliwia w rezultacie określenie tych aspektów, które na tle ogólnych założeń wyznaczają ich relacje ze szczególną kategorią sprawców: kobiet. Ze względu na dążenie do skonfrontowania poczynionych rozważań teoretycznych z ustaleniami natury empirycznej, w opracowaniu wskazano wybrane kategorie przestępstw popełnionych przez kobiety w Polsce w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. Takie ujęcie pozwala na ustalenie, czy założenia analizowanych koncepcji teoretycznych znalazły potwierdzenie w przedstawionych badaniach, a także czy konieczne jest ich ewentualne przemodelowanie. Ponadto zasadniczym założeniem pracy jest także wykazanie, czy jednoczynnikowe teorie przestępczości w konfrontacji ze zjawiskiem przestępczości kobiet są w stanie kompleksowo określić jego istotę, czy też niezbędne jest sięgnięcie do teorii złożonych, by w pełni zrozumieć analizowany problem. Struktura opracowania wpłynęła na zastosowanie dwóch metod badawczych: dogmatycznej oraz empirycznej.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.02/j.brzezinska
PDF (English)