Przestępczość kobiet na tle wybranych socjologicznych koncepcji przestępczości
PDF (English)

Słowa kluczowe

female crime
theory of social bonds
theory of balance of control
theory of anomie
theory of social stigmatisation przestępczość kobiet
teoria więzi społecznej
teoria równowagi kontroli
teoria anomii
teoria naznaczenia społecznego

Jak cytować

Brzezińska, J. (2020). Przestępczość kobiet na tle wybranych socjologicznych koncepcji przestępczości. Ius Novum, 14(1), 35-58. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.02/j.brzezinska

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie powiązań między wybranymi socjologicznymi teoriami przestępczości a zarysowanym na ich tle zjawiskiem przestępczości kobiet. Wstępna charakterystyka wskazanej kategorii teorii umożliwia w rezultacie określenie tych aspektów, które na tle ogólnych założeń wyznaczają ich relacje ze szczególną kategorią sprawców: kobiet. Ze względu na dążenie do skonfrontowania poczynionych rozważań teoretycznych z ustaleniami natury empirycznej, w opracowaniu wskazano wybrane kategorie przestępstw popełnionych przez kobiety w Polsce w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. Takie ujęcie pozwala na ustalenie, czy założenia analizowanych koncepcji teoretycznych znalazły potwierdzenie w przedstawionych badaniach, a także czy konieczne jest ich ewentualne przemodelowanie. Ponadto zasadniczym założeniem pracy jest także wykazanie, czy jednoczynnikowe teorie przestępczości w konfrontacji ze zjawiskiem przestępczości kobiet są w stanie kompleksowo określić jego istotę, czy też niezbędne jest sięgnięcie do teorii złożonych, by w pełni zrozumieć analizowany problem. Struktura opracowania wpłynęła na zastosowanie dwóch metod badawczych: dogmatycznej oraz empirycznej.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.02/j.brzezinska
PDF (English)