Vol. 13 No. 1 (2019): Ius Novum

Original article

Jacek Kosonoga
Dismissal of an obstructive evidentiary motion
PDF (Język Polski)
Radosław Koper
26-44
Subjective and objective limits of tapping in criminal proceedings
PDF (Język Polski)
Blanka Stefańska
89-101
Additional probation period foreseen to order the execution of penalty
PDF (Język Polski)
Łukasz Buczek
102-115
Negative premises for aggregate sentence under Article 85 § 4 of the Polish Criminal Code
PDF (Język Polski)
Michał Hara
116-131
Reflections on liability for the misdemeanour of refusal to provide a service (Article 138 Misdemeanour Code) in the context of civil law regulations
PDF (Język Polski)
Artur Kuś, Piotr Witkowski
132-154
Procedury celne w prawie celnym Unii Europejskiej
PDF (Język Polski)
Łukasz Kasprowicz
155-176
Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego.
PDF (Język Polski)
Robert Talaga
177-191
Ewolucja umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w polskim systemie prawnym
PDF (Język Polski)
Z. Ínci
192-211
Środki zabezpieczające w tureckim prawie karnym
PDF (Język Polski)
Karolina Kremens
212-234
Grand Jury (Wielka Ława Przysięgłych) a udział czynnika społecznego w postępowaniu karnym na tle sprawy U.S. v. P. Manfort and R. Gates
PDF (Język Polski)
Krzysztof Rojszczak
235-265
Prywatność w epoce Wielkiego Brata: podstawy prowadzenia programów masowej inwigilacji w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych
PDF (Język Polski)
Jan Kluza
45-64
Extraordinary appeal in criminal proceedings
PDF