Tom 13 Nr 1 (2019): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Jacek Kosonoga
Oddalenie obstrukcyjnego wniosku dowodowego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.01/j.kosonoga
PDF
Radosław Koper
26-44
Podmiotowe i przedmiotowe granice stosowania podsłuchu w procesie karnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.02/r.koper
PDF
Blanka Stefańska
89-101
Dodatkowy okres do zarządzenia wykonania kary
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.05/b.j.stefanska
PDF
Łukasz Buczek
102-115
Negatywna przesłanka kary łącznej z art. 85 § 4 k.k.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.06/l.buczek
PDF
Michał Hara
116-131
Refleksje nad odpowiedzialnością za wykroczenie z tytułu odmowy świadczenia usługi (art. 138 k.w.) w kontekście unormowań cywilnoprawnych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.07/m.hara
PDF
Artur Kuś, Piotr Witkowski
132-154
Procedury celne w prawie celnym Unii Europejskiej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.08/a.kus/p.witkowski
PDF
Łukasz Kasprowicz
155-176
Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.09/l.kasprowicz
PDF
Robert Talaga
177-191
Ewolucja umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w polskim systemie prawnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.10/r.talaga
PDF
Z. Ínci
192-211
Środki zabezpieczające w tureckim prawie karnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.11/o.inci/p.goralski
PDF
Karolina Kremens
212-234
Grand Jury (Wielka Ława Przysięgłych) a udział czynnika społecznego w postępowaniu karnym na tle sprawy U.S. v. P. Manfort and R. Gates
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.12/k.kremens
PDF
Krzysztof Rojszczak
235-265
Prywatność w epoce Wielkiego Brata: podstawy prowadzenia programów masowej inwigilacji w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.13/m.rojszczak
PDF
Jan Kluza
45-64
Subjective and objective limits of tapping in criminal proceedings
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.03/j.kluza
PDF (English)