Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń 2017 r.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Stefański, R. (2019). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń 2017 r. Ius Novum, 13(1), 65-88. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.04/r.a.stefanski