Pozycja głowy państwa w procesie realizacji posiadanego upoważnienia do mianowania
PDF (English)

Słowa kluczowe

głowa państwa
upoważnienie do mianowania
podział władz
swoboda decyzji

Jak cytować

Tóthová, M. (2020). Pozycja głowy państwa w procesie realizacji posiadanego upoważnienia do mianowania. Ius Novum, 14(1), 17–34. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova

Abstrakt

Głowa państwa jest podstawową instytucją konstytucyjną, stojącą na szczycie hierarchii najwyższych władz państwowych. Ma ona wyjątkowe znaczenie dla istnienia i funkcjonowania państwa szczególnie ze względu na to, że wyraża suwerenność państwa i jego integralność.  Tworzenie konstytucyjnego statusu i usytuowania władzy głowy państwa jest uzależnione of jego relacji z naczelnymi organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Artykuł poddaje analizie pozycję głowy państwa w zakresie wykonania przyznanych uprawnień. Podkreśla najistotniejsze problemy związane z interpretacją tych uprawnień. W tym kontekście ważne jest zdefiniowanie zakresu możliwości głowy państwa w dziedzinie samodzielnego proponowania, sprawdzania i ewentualnie odrzucania kandydatów na stanowiska reprezentujące poszczególne władze państwowe. Możliwości te różnią się w zależności od tego, czy głowa państwa odnosi się do propozycji organów wykonawczych, innych niezależnych organów czy parlamentu.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova
PDF (English)