Pozycja głowy państwa w procesie realizacji posiadanego upoważnienia do mianowania
PDF (English)

Słowa kluczowe

head of state
power of appointment
separation of powers
discretion głowa państwa
upoważnienie do mianowania
podział władz
swoboda decyzji

Jak cytować

Tóthová, M. (2020). Pozycja głowy państwa w procesie realizacji posiadanego upoważnienia do mianowania. Ius Novum, 14(1), 17-34. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova

Abstrakt

Głowa państwa jest podstawową instytucją konstytucyjną, stojącą na szczycie hierarchii najwyższych władz państwowych. Ma ona wyjątkowe znaczenie dla istnienia i funkcjonowania państwa szczególnie ze względu na to, że wyraża suwerenność państwa i jego integralność.  Tworzenie konstytucyjnego statusu i usytuowania władzy głowy państwa jest uzależnione of jego relacji z naczelnymi organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Artykuł poddaje analizie pozycję głowy państwa w zakresie wykonania przyznanych uprawnień. Podkreśla najistotniejsze problemy związane z interpretacją tych uprawnień. W tym kontekście ważne jest zdefiniowanie zakresu możliwości głowy państwa w dziedzinie samodzielnego proponowania, sprawdzania i ewentualnie odrzucania kandydatów na stanowiska reprezentujące poszczególne władze państwowe. Możliwości te różnią się w zależności od tego, czy głowa państwa odnosi się do propozycji organów wykonawczych, innych niezależnych organów czy parlamentu.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova
PDF (English)