Charakter prawny kryteriów wyboru projektów unijnych
PDF

Jak cytować

Rafał. (2016). Charakter prawny kryteriów wyboru projektów unijnych. Ius Novum, 10(3), 109–120. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1147

Abstrakt

Abstract

PDF