Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności
PDF (English)

Jak cytować

Tomasz. (2016). Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności. Ius Novum, 10(3), 64–76. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1144

Abstrakt

Abstract

PDF (English)