Consequences of introducing the possibility of imposing an irreducible life sentence into the criminal code with regard to extradition and the execution of the european arrest warrant
pdf (English)

Słowa kluczowe

life imprisonment
life imprisonment without parole
parole
conditional release
prohibition of conditional release
European arrest warrant
extradition

Jak cytować

Tyburcy, T., & Rogoziński, P. (2023). Consequences of introducing the possibility of imposing an irreducible life sentence into the criminal code with regard to extradition and the execution of the european arrest warrant. Ius Novum, 17(4 ENG), 91–107. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1412

Abstrakt

The Act of 7 July 2022, amending the Act – Criminal Code and certain other acts, introduced the possibility of imposing a sentence of life imprisonment without parole into the Criminal Code. The legislator provided for two grounds for the optional imposition of an irreducible life imprisonment sentence. The first (Article 77 § 3 of the Criminal Code) is based on formal grounds: a previous conviction for a specific type of crime (against life and health, freedom, sexual freedom, public security, or of a terrorist nature) to life imprisonment or imprisonment for a term of not less than 20 years. The second ground (Article 77 § 4 of the Criminal Code) operates on a substantive condition: the nature and circumstances of the act and the personal characteristics of the perpetrator indicate that the perpetrator’s remaining at liberty would pose a permanent danger to the life, health, freedom, or sexual freedom of others. This article posits that the provisions of Article 77 § 3 and 4 of the Criminal Code are incompatible with Article 3 of the ECHR, which prohibits torture and inhuman or degrading treatment or punishment. As a result of the introduction of this type of punishment in Polish law, we may unfortunately realistically expect other states to refuse to hand over individuals prosecuted for crimes punishable by such punishment or those already sentenced to such punishment.

pdf (English)

Bibliografia

Barwina, Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa, 2012.

Bulenda, T., Klimczak, J., Woźniakowska-Fajst, D., ‘Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotnego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania’, in: Rzepliński, A., Ejchart-Dubois, M., Niełaczna, M. (eds), Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara, Warszawa, 2017, Legalis.

Drajewicz, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz Art. 607r., Legalis.

Grajewski, J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Vol. 2, Warszawa, 2013.

Grzegorczyk, T. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el., 2003.

Hermeliński, W., Nita, B., ‘Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia – refleksje w kontekście gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka’, Palestra, 2018, No. 10.

Kenig-Witkowska, M. (ed.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa, 2015.

Kluza, J., ‘Kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka’, Prokuratura i Prawo, 2021, No. 1.

Nita-Światłowska, B., ‘Możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkoda ekstradycyjna wynikająca z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka’, Europejski Przegląd Sądowy, 2017, No. 6.

Opinia Rady Legislacyjnej z dnia 29 października 2021 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (UD 281) z dnia 16 września 2021 r. i powołane tam wyroki ETPC, https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-29-pazdziernika-2021-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy--kodeks-karny-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud-281-z-dnia-16-wrzesnia-2021-r [accessed on 21 November 2023].

Paprzycki, L. (ed.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el., 2015.

Płatek, M., Opinia prawna na temat Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 2154), https://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/EB55C1136FABB1F0C1258232004C80B4/%24File/i331-18A.rtf [accessed on 21 November 2023].

Sakowicz, A. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Art. 607r, Legalis.

Szwarc, M., ‘Decyzje ramowe jako instrument harmonizacji ustawodawstwa karnego państw członkowskich’, Państwo i Prawo, 2005, No. 7.

Świecki, D., Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX/el 2023.

Waltoś, S., Hofmański, P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa, 2020.

Wilk, L., ‘Kara dożywotniego pozbawienia wolności a instytucje warunkowego zwolnienia i prawa łaski’, Prokuratura i Prawo, 2008, No. 10.

Wróbel, W. (ed.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53–116, Warszawa, 2016.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Lazarski University