Odmowa wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle art. 28 ustawy prawo telekomunikacyjne
PDF

Jak cytować

Łukasz Dawid. (2016). Odmowa wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle art. 28 ustawy prawo telekomunikacyjne. Ius Novum, 10(3), 315-328. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1157

Abstrakt

Abstract

PDF