Wybrane zagadnienia z zakresu wzajemnego stosunku odpowiedzialności karnej i administracyjnej
PDF

Jak cytować

Mozgawa, M. (2016). Wybrane zagadnienia z zakresu wzajemnego stosunku odpowiedzialności karnej i administracyjnej. Ius Novum, 10(3), 31–63. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1138

Abstrakt

Abstract

PDF