Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. )
PDF

Jak cytować

Remigiusz. (2016). Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. ). Ius Novum, 10(3), 121–135. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1148

Abstrakt

Abstract

PDF