Nowe regulacje w zakresie ochrony dziecka w postępowaniu karnym i skutki ich wprowadzenia
PDF

Jak cytować

Joanna. (2016). Nowe regulacje w zakresie ochrony dziecka w postępowaniu karnym i skutki ich wprowadzenia. Ius Novum, 10(3), 254-273. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1155

Abstrakt

Abstract

PDF