Charakter prawny terminu czynności sprawdzających (art. 307 § 1 k.p.k.)
PDF (English)

Słowa kluczowe

czynności sprawdzające
termin
proces karny
wszczęcie postępowania karnego

Jak cytować

Koper, R. (2020). Charakter prawny terminu czynności sprawdzających (art. 307 § 1 k.p.k.) . Ius Novum, 14(2), 89–104. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.15/r.koper

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu czynności sprawdzających poprzedzających wszczęcie postępowania karnego, służących ustaleniu zasadności lub dopuszczalności wszczęcia procesu. Autor analizuje tę problematykę z punktu widzenia kwestii dotyczącej charakteru prawnego terminu prowadzenia wspomnianych czynności. W opracowaniu przyjęto metodę dogmatyczno-prawną. Dokonano oceny obowiązującej regulacji normatywnej i sformułowano propozycje zmian. Całość rozważań ujętych w artykule jest podporządkowana postulatowi kreowania takich rozwiązań, które stanowią rezultat odpowiedniego zbilansowania ochrony dobra wymiaru sprawiedliwości oraz potrzeby poszanowania praw człowieka.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.15/r.koper
PDF (English)