Charakter prawny terminu czynności sprawdzających (art. 307 § 1 k.p.k.)
PDF (English)

Słowa kluczowe

verification activities
time limit
criminal proceedings
institution of criminal proceedings czynności sprawdzające
termin
proces karny
wszczęcie postępowania karnego

Jak cytować

Koper, R. (2020). Charakter prawny terminu czynności sprawdzających (art. 307 § 1 k.p.k.) . Ius Novum, 14(2), 89-104. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.15/r.koper

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu czynności sprawdzających poprzedzających wszczęcie postępowania karnego, służących ustaleniu zasadności lub dopuszczalności wszczęcia procesu. Autor analizuje tę problematykę z punktu widzenia kwestii dotyczącej charakteru prawnego terminu prowadzenia wspomnianych czynności. W opracowaniu przyjęto metodę dogmatyczno-prawną. Dokonano oceny obowiązującej regulacji normatywnej i sformułowano propozycje zmian. Całość rozważań ujętych w artykule jest podporządkowana postulatowi kreowania takich rozwiązań, które stanowią rezultat odpowiedniego zbilansowania ochrony dobra wymiaru sprawiedliwości oraz potrzeby poszanowania praw człowieka.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.15/r.koper
PDF (English)