Zagadnienia ochrony dóbr kultury w prawie chińskim
PDF (English)

Słowa kluczowe

ochrona zabytków w Chinach
sztuka chińska
prawo chińskie
rynek antykwaryczny
rynek dzieł sztuki
kultura chińska
historia Chin
przemyt dóbr kultury
kara śmierci w Chinach
Chińska Państwowa Administracja Dziedzictwa Kultury

Jak cytować

Smolarek, M. P. (2020). Zagadnienia ochrony dóbr kultury w prawie chińskim. Ius Novum, 14(2), 220–221. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.22/m.p.smolarek

Abstrakt

Chiny są jednym z największych państw źródłowych dóbr kultury na świecie, które od połowy XIX w. traci część bezcennego dziedzictwa na skutek grabieży, nielegalnej sprzedaży oraz celowego lub przypadkowego niszczenia. Ze względu na wielowiekową historię oraz bogactwo grup etnicznych Chiny przyjęły hierarchiczny system ochrony zabytków oraz model legislacji oparty na koegzystencji ustawodawstwa kompleksowego i specjalistycznego, uwzględniającego szczególny charakter niektórych obiektów. Chińska Republika Ludowa jest krajem o bogatej kulturze i długiej historii, który dzięki konsekwentnemu ulepszaniu legislacji oraz integracji z międzynarodowym systemem zarządzania dobrami kultury zajmuje ważne miejsce w globalnym ruchu na rzecz ochrony zabytków. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z prawną ochroną dóbr kultury w Chinach.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.22/m.p.smolarek
PDF (English)