Kryminologiczna ocena agresji werbalnej
PDF (English)

Słowa kluczowe

kryminologia
mowa nienawiści
agresja werbalna
przestępstwa z nienawiści
prawo karne

Jak cytować

Hołyst, B. (2020). Kryminologiczna ocena agresji werbalnej. Ius Novum, 14(2), 11–37. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.11/b.holyst

Abstrakt

W artykule dokonano analizy zjawiska agresji werbalnej (inaczej, mowy nienawiści) oraz tzw. „przestępstw z nienawiści” w ujęciu kryminologicznym. Do psychologicznych źródeł mowy nienawiści zaliczono emocje, takie jak gniew i nienawiść. Charakteryzując socjologiczne źródła przestępstw popełnianych z nienawiści, zwrócono uwagę na problematykę stereotypów, ignorancji oraz kategoryzacji społecznej oraz deindywidualizacji. Za istotne czynniki w inicjowaniu zachowań agresywnych, takich jak mowa nienawiści, uznano również konflikty międzygrupowe oraz uprzedzenia kierowane wobec określonych grup społecznych oraz osób. Zasadniczym problemem związanym ze ściganiem przestępstw popełnianych z nienawiści jest identyfikacja sprawców tych przestępstw popełnionych za pośrednictwem Internetu. Kwestia ta ma mniejsze znaczenie w odniesieniu do czynów polegających na pobiciu, uszkodzeniu ciała czy naruszeniu nietykalności cielesnej, albowiem w takich wypadkach sprawca jest z reguły znany pokrzywdzonemu lub też możliwe jest jego ustalenie na podstawie zeznań pokrzywdzonego czy świadków. Oceniono, iż podstawą słabych efektów walki z mową nienawiści w sieci jest zarówno nieodpowiednie egzekwowanie istniejących przepisów prawa, jak również brak właściwych regulacji.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.11/b.holyst
PDF (English)