Prawo do odpowiedniej reprezentacji oskarżonych z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniu karnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

vulnerable person
accused person with intellectual disability
legal representation
appropriate adult osoby wymagające szczególnego traktowania
oskarżony z niepełnosprawnością intelektualną
reprezentacja procesowa
stosowna osoba dorosła

Jak cytować

Girdwoyń, K. (2020). Prawo do odpowiedniej reprezentacji oskarżonych z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniu karnym. Ius Novum, 14(3), 67-86. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.26/k.girdwoyn

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie wybranych kwestii związanych z zapewnieniem odpowiedniej reprezentacji osobom z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne. Powinność przyznania im dodatkowych praw wynika z Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie gwarancji procesowych dla osób wymagających szczególnego traktowania podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym. W tekście wskazano na problemy związane z realnością zagwarantowania tej kategorii oskarżonym udziału obrońcy oraz niedostateczność polskich regulacji proceduralnych dotyczących powinności zapewnienia obecności przedstawiciela prawnego lub stosownej osoby dorosłej podczas czynności postępowania przygotowawczego oraz rozprawy. W artykule zwrócono również uwagę na asymetrię w tym zakresie pomiędzy sytuacją prawną oskarżonego oraz pokrzywdzonego, którzy z uwagi np. na zaburzenia rozwoju intelektu wymagają dodatkowego wsparcia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.26/k.girdwoyn
PDF (English)