Legal status of the Polish Academy of Arts and Sciences
pdf (English)

Słowa kluczowe

Polish Academy of Arts and Sciences
higher education
science
associations

Jak cytować

Gubała, M. (2023). Legal status of the Polish Academy of Arts and Sciences. Ius Novum, 17(3 ENG), 117-134. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1388

Abstrakt

The aim of this article is to analyse the legal status of the Polish Academy of Arts and Sciences, an entity operating within the system of higher education and science. The study explores the Academy’s origins, its legal form and role it plays within the system of higher education and science, and its rights and obligations under the law. The findings presented in the paper allow for drawing conclusions on the legal status of the Academy, in particular recognising that it is a legal person functioning in the legal form of a (registered) association, and at the same time an organisation directly included by the legislator in the category of entities of the system of higher education and science. The study indicates the reasons justifying the Academy’s inclusion in the catalogue of entities of this system, primarily its exceptional achievements in the field of scientific activities and popularising their results, as well as the universality of undertaken activities, tradition and reputation within the scientific community.

pdf (English)

Bibliografia

Biliński, P., Skrzyński, T., ‘Zarząd majątkami Polskiej Akademii Umiejętności w dwudziestoleciu międzywojennym’, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej, 2010, Vol. VIII.

Danowska, E., ‘Akademia Umiejętności – Polska Akademia Umiejętności. Czas przełomu po odzyskaniu niepodległości’, Rocznik Biblioteki Kraków, 2018, yearly II.

Dybiec, J., Polska Akademia Umiejętności 1872–1952, Kraków, 1993.

Florczak-Wątor, M., in: Tuleja, P. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el., 2021, Article 58.

Gronkiewicz, A., ‘Organy organizacji społecznych jako organy administracji publicznej prowadzące postępowanie administracyjne ogólne’, in: Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa, 2012.

Kopaczyńska-Pieczniak, K., ‘Rozdział II. Członkostwo w korporacji’, in: Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej, Warszawa, 2019.

Kutrzeba, S., Polska Akademia Umiejętności: 1872–1937, Kraków, 1938.

Laszuk, M., in: Komorowski, E., Michalski, R., Laszuk, M., Prawo celne. Komentarz, Warszawa, 2022, Article 36.

Maciuk, M., Mrówka, M., ‘Wokół 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815–1872)’, Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, Vol. 22.

Nazaruk, P., in: Ciszewski, J. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, LEX/el., 2022, Article 33.

Rzetecka-Gil, A., in: Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, LEX/el., 2017, Article 2.

Sławoj, Z., ‘Polska Akademia Umiejętności w służbie narodu’, Niepodległość i Pamięć, 1998, No. 13.

Woźnicki, J., in: Degtyarova, I., Dokowicz, M., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Mrozowska, A., Wojciechowski, P., Woźnicki, J., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa, 2019, Article 7.