Program elektromobilności w Polsce a potrzeba reakcji karnej
PDF (English)

Słowa kluczowe

electromobility
alternative fuels
clean transport zones
misdemeanour
criminal penalty elektromobilność
paliwa alternatywne
strefy czystego transportu
wykroczenie
kara kryminalna

Jak cytować

Leciak, M. (2020). Program elektromobilności w Polsce a potrzeba reakcji karnej . Ius Novum, 14(3), 38-49. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.24/m.leciak

Abstrakt

Z mocy przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewidziano powołanie tzw. stref czystego transportu. Nieprzestrzeganie ograniczeń w dostępie do nich może natomiast wyczerpywać znamiona nowego typu wykroczenia określonego w art. 96c k.w. Opracowanie ma na celu ich możliwie kompleksową analizę, przy uwzględnieniu praktycznych aspektów funkcjonowania ww. przepisu.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.24/m.leciak
PDF (English)