Ochrona sprzeciwu sumienia jako „twardego rdzenia” godności człowieka
pdf (English)
PDF

Słowa kluczowe

conscientious objection
human dignity
human right to freedom of conscience and religion sprzeciw sumienia
godność człowieka
prawo człowieka do wolności sumienia i religii

Jak cytować

Skwarzyński, M. (2019). Ochrona sprzeciwu sumienia jako „twardego rdzenia” godności człowieka. Ius Novum, 13(2), 270-291. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.26/m.skwarzynski

Abstrakt

Artykuł jest analizą źródła normatywnego i aksjologicznego dla sprzeciwu sumienia. Badanie opierało się na europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka. Prawo do sprzeciwu sumienia uznaje zarówno art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw, jak i art. 10 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Problem sprzeciwu sumienia jest obecnie przedmiotem analizy doktryny w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., w sprawie sygn. akt K 12/14, który dotyczył klauzuli sumienia lekarza. Sprzeciw sumienia chroni „rdzeń” godności człowieka i jej istotę. Prawo człowieka do wolności sumienia i wyznania jest jednym z najbliższych, jeśli nie najbliższym, istoty godności ludzkiej. Autor wskazuje również na zakres prawa człowieka do sprzeciwu sumienia i twierdzi, że powinien on mieć charakter pomocniczy, subsydiarny, ograniczony do uzasadnionych przypadków, a także dążyć do ochrony interesów określonych w systemach prawa naturalnego lub w prawie pozytywnym.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.26/m.skwarzynski
pdf (English)
PDF