Ochrona sprzeciwu sumienia jako „twardego rdzenia” godności człowieka
pdf (English)
PDF

Słowa kluczowe

sprzeciw sumienia
godność człowieka
prawo człowieka do wolności sumienia i religii

Jak cytować

Skwarzyński, M. (2019). Ochrona sprzeciwu sumienia jako „twardego rdzenia” godności człowieka. Ius Novum, 13(2), 270–291. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.26/m.skwarzynski

Abstrakt

Artykuł jest analizą źródła normatywnego i aksjologicznego dla sprzeciwu sumienia. Badanie opierało się na europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka. Prawo do sprzeciwu sumienia uznaje zarówno art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw, jak i art. 10 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Problem sprzeciwu sumienia jest obecnie przedmiotem analizy doktryny w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., w sprawie sygn. akt K 12/14, który dotyczył klauzuli sumienia lekarza. Sprzeciw sumienia chroni „rdzeń” godności człowieka i jej istotę. Prawo człowieka do wolności sumienia i wyznania jest jednym z najbliższych, jeśli nie najbliższym, istoty godności ludzkiej. Autor wskazuje również na zakres prawa człowieka do sprzeciwu sumienia i twierdzi, że powinien on mieć charakter pomocniczy, subsydiarny, ograniczony do uzasadnionych przypadków, a także dążyć do ochrony interesów określonych w systemach prawa naturalnego lub w prawie pozytywnym.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.26/m.skwarzynski
pdf (English)
PDF