Tom 17 Nr 1 (2023): Ius Novum 1/2023
Ius Novum 1/2023
Pełny numer
IUS NOVUM 1/2023

Oryginalny artykuł naukowy

Katarzyna Laskowska
1-23
Rehabilitacja nazizmu jako przestępstwo w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.1/k.laskowska
pdf
Krzysztof Wala
24-39
Wybicie szyby w aucie celem uratowania zamkniętego wewnątrz dziecka lub zwierzęcia – wyłączenie odpowiedzialności karnej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.2/k.wala
pdf
Piotr Poniatowski
40-53
Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski
pdf
Maciej Borski
54-75
Wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – próba oceny przyjętych rozwiązań normatywnych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski
pdf
Wojciech M. Hrynicki
76-92
Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki
pdf
Katarzyna Doroszewska-Chyrowicz
93-111
Kryteria pierwszeństwa udzielania pomocy medycznej a ochrona godności człowieka
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.6/k.doroszewska-chyrowicz
pdf
Lech J. Żukowski
112-129
Rozwód a dobro dziecka jako przedmiot badań w OZSS. Perspektywa prawno-psychologiczna
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.7/l.j.zukowski
pdf
Dariusz Walencik
130-144
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.8/d.walencik
pdf