Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Europie i Azji: rola organizacji regionalnych w monitorowaniu prawa do ochrony zdrowia i dobrostanu
pdf (English)
pdf

Słowa kluczowe

cele zrównoważonego rozwoju
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju
prawo międzynarodowe dotyczące praw człowieka
ASEAN
Unia Europejska

Jak cytować

Tabaszewski, R. (2019). Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Europie i Azji: rola organizacji regionalnych w monitorowaniu prawa do ochrony zdrowia i dobrostanu. Ius Novum, 13(2), 250–269. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.25/r.k.tabaszewski

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest rola międzynarodowych organizacji regionalnych w monitorowaniu realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz podejście normatywne krajów europejskich i azjatyckich do tych celów. W 2015 r. przyjęto Agendę ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym instrumentem regionalne organizacje międzynarodowe, w tym Unia Europejska i ASEAN, zostały zobowiązane do uwzględnienia w swoich politykach 17 celów zrównoważonego rozwoju. W artykule skoncentrowano się na SDG 3, który dotyczy ochrony zdrowia i dobrostanu (well-being). Artykuł został przygotowany na podstawie następujących metod badawczych: metody dogmatycznej, metody komparatystycznej oraz analizy systemowej. Zwrócono uwagę na różne podejścia do zdrowia ludzi przyjęte przez UE i ASEAN. Przedstawiono również potencjalne podstawy normatywne wzajemnej współpracy organizacji regionalnych w zakresie realizacji SDG i SDG 3. Uznano, że wspólne wysiłki normatywne i instytucjonalne regionalnych organizacji międzynarodowych, zmierzające do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, mają charakter komplementarny w stosunku do istniejących instrumentów prawnych w systemie uniwersalnym ochrony praw człowieka, stąd też w artykule uznano, że częściowo te instrumenty prawne wzajemnie się uzupełniają.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.25/r.k.tabaszewski
pdf (English)
pdf