Karnoprawne aspekty odzyskania wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną w Wielkiej Brytanii i Irlandii
PDF (English)

Słowa kluczowe

kluczowe: przestępstwo samouwolnienia (ucieczki)
przestępstwo uwolnienia i udzielenia pomocy w ucieczce
pozbawienie wolności
bezprawne pozostawanie na wolności
prawo Wielkiej Brytanii i Irlandii

Jak cytować

Poniatowski, P. (2020). Karnoprawne aspekty odzyskania wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ius Novum, 14(4), 80–99. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.38/p.poniatowski

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę rozwiązań prawnych obowiązujących w Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej i Republice Irlandii dotyczących przestępstwa samouwolnienia (ucieczki) osoby prawnie pozbawionej wolności, przestępstwa bezprawnego pozostawania na wolności po odwołaniu lub wygaśnięciu zezwolenia na opuszczenie miejsca izolacji oraz przestępstwa ułatwienia ucieczki osobie prawnie pozbawionej wolności, uwolnienia jej lub pozwolenia na ucieczkę. Celem opracowania jest przedstawienie omawianych regulacji i porównanie ich między sobą oraz z rozwiązaniami przewidzianymi w polskim Kodeksie karnym. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić wiele podobieństw między regulacjami obowiązującymi w krajach położonych na Wyspach Brytyjskich oraz między nimi a art. 242 i 243 polskiego k.k.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.38/p.poniatowski
PDF (English)

Bibliografia

A Draft Criminal Code for Scotland with Commentary, E. Clive, P. Ferguson, Ch. Gane, A. McCall Smith (eds), Scottish Law Commission 2003.

Alison A., Principles of the Criminal Law of Scotland, Edinburgh–London 1832.

Blackstone’s Criminal Practice 2018, D. Ormerod, D. Perry (eds), Oxford 2017.

Ferguson P., McDiarmid C., Scots Criminal Law. A Critical Analysis, Edinburgh University Press 2014.

Hawkins W., A Treatise of the Pleas of the Crown; or, A System of the Principal Matters Relating to that Subject, Digested under Proper Heads, Vol. II, London 1824.

Macdonald J.H.A., A Practical Treatise on the Criminal Law of Scotland, Edinburgh 1877.

Poniatowski P., Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.), Warszawa 2019.

Quinn S.E., Criminal Law in Ireland, Irish Law Publishing 2009.

Ramage S., English Prison Law, New York–Bloomington 2009.

Reports of Cases Before the High Court and Circuit Courts of Justiciary in Scotland: From November 1835 to December 1837, A. Swinton (ed.), Edinburgh 1838.