„Iceberg Project” ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – czy inicjatywa ta jest zgodna z prawem międzynarodowym?
pdf

Słowa kluczowe

góra lodowa
prawo morza
Układ Antarktyczny
zmiany klimatu
prawo międzynarodowe

Jak cytować

Osiecki, M. (2022). „Iceberg Project” ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – czy inicjatywa ta jest zgodna z prawem międzynarodowym?. Ius Novum, 16(2), 198-212. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.21/m.osiecki

Abstrakt

Trwający kryzys klimatyczny wymusza na państwach świata podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wzrostu globalnej średniej temperatury, włączając w to wyniszczające susze, podtopienia miast leżących u morskich wybrzeży, a także deficyty wody pitnej. Ostatnio pewna ambitna inicjatywa dotycząca zapewnienia ogromnych ilości zdatnej do picia wody dla całej populacji państwa, w tym wypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wypłynęła od lokalnego biznesmena – Abdullaha Alsheniego, który zaplanował, aby przyholować ogromną górę lodową z Antarktydy aż do wybrzeży Emiratów. Sam plan stanowi oczywiście ogromne wyzwanie logistyczne, ale jednocześnie może rodzić pewne wątpliwości co do jego zgodności z prawem międzynarodowym. Artykuł niniejszy ma na celu odpowiedzenie na pytanie, czy działanie polegające na holowaniu góry lodowej może w istocie stanowić naruszenie przepisów prawa międzynarodowego, w tym szczególnie Układu Antarktycznego oraz prawa morza.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.21/m.osiecki
pdf

Bibliografia

Książki i artykuły:

Cassia R., Nocioni M., Correa-Aragunde N., Lamattina L., Climate Change and the Impact of Greenhouse Gasses: CO2 and NO, Friends and Foes of Plant Oxidative Stress, „Frontiers in plant science” 2018, Nr 9.

Convey P., Terrestrial biodiversity in Antarctica – Recent advances and future challenges, „Polar Science” 2010, Nr 4.

Cook J., Nuccitelli D., Green S.A., Richards M., Winkler B., Painting R., Way R., Jacobs P., Skuce A., Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, „Environmental Research Letters” 2013, Nr 8.

Fitzmaurice M., Third Parties and the Law of Treaties, „Max Planck Yearbook of United Nations Law” 2002, Nr 6/1.

Geon B., A Right to Ice?: The Application of International and National Water Laws to the Acquisition of Iceberg Rights, „Michigan Journal of International Law” 1997, Nr 19/1.

Lewis C., Iceberg Harvesting: Suggesting a Federal Regulatory Regime for a New Freshwater Source, „Boston College Environmental Affairs Law Review” 2015, Nr 42/2.

Lundquist T., The Iceberg Cometh: International Law Relating to Antarctic Iceberg Exploitation, „Natural Resources Journal” 1977, Nr 17/1.

Machowski J., The Status Of Polar Ice Under International Law, „Polish Polar Research” 1992, Nr 13/2.

Mehran A., AghaKouchak A., Nakhjiri N., Stewardson, M.J., Peel M.C., Phillips T.J., Wada Y., Ravalico J.K., Compounding Impacts of Human-Induced Water Stress and Climate Change on Water Availability, „Scientific Reports” 2017, Nr 7.

Roach J. A., Today’s Customary International Law of the Sea, „Ocean Development & International Law” 2014, Nr 45/3.

Rothwell D., Polar Environmental Protection and International Law: The 1991 Antarctic Protocol, „European Journal of International Law” 2000, Nr 11/3.

Shaw M.N., International Law, Cambridge 2014.

Raporty:

Central Intelligence Agency, The World Factbook: Maritime Claims https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/fields/283.html (dostęp: 26.02.2021).

Marciniak K.J., System Układu Antarktycznego: uwagi z perspektywy prawa międzynarodowego, w: Układ Antarktyczny. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, red. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Warsaw 2017.

Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the Impacts Of Global Warming Of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context Of Strengthening the Global Response To the Threat Of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts To Eradicate Poverty, red. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B. Robin Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/ SR15_Full_Report_High_Res.pdf (dostęp: 26.02.2021).

Źródła internetowe:

Antarctic Treaty, The; Parties, https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e (dostęp: 26.02.2021).

Baldwin D., Trial Run For UAE Iceberg Project In 2019, „Gulf News” 2018, 01.07, https://gulfnews.com/uae/environment/trial-run-for-uae-iceberg-project-in-2019-1.2244996 (dostęp: 26.02.2021).

Chronological Lists Of Ratifications Of Accessions And Successions To the UNCLOS and the Related Agreements, https://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm (dostęp: 26.02.2021).

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/why-we-wont-avoid-a-climate-catastrophe-feature (dostęp: 26.02.2021).

Iceberg Project, National Adviser Bureau Limited, http://www.icebergs.world/ourstory.html (dostęp: 26.02.2021).

Kolbert E., Why We Won’t Avoid a Climate Catastrophe, „National Geographic” 2020, 25.03, Norwegian Polar Institute, Global Climate Change, https://www.npolar.no/en/themes/global-climate-change/#The_climate_in_Antarctica_has_impact_worldwide (dostęp: 26.02.2021).

Patterson M., Icebergs and International Law, „ILA Reporter” 2019, November, http://ilareporter.org.au/2019/11/icebergs-and-international-law-matthew-paterson/ (dostęp: 26.02.2021).

Sanderson D., Plan To Tow Iceberg To UAE ‘Not Science Fiction’, Claims Businessman, „The National UAE” 2019, 11.07, https://www.thenational.ae/uae/environment/plan-to-towiceberg-to-uae-not-science-fiction-claims-businessman-1.885243 (dostęp: 26.02.2021).

United Nations Convention on the Law of the Sea, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI 6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en (dostęp: 26.02.2021).