Europejski system opłat za usługi wodne jako instrument kształtowania zasady zwrotu kosztów i zasady „zanieczyszczający płaci”
pdf

Słowa kluczowe

ramowa dyrektywa wodna
usługi wodne
zasada „zanieczyszczający płaci”
zasada zwrotu kosztów

Jak cytować

Sobota, M. (2022). Europejski system opłat za usługi wodne jako instrument kształtowania zasady zwrotu kosztów i zasady „zanieczyszczający płaci”. Ius Novum, 16(2), 182-197. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.20/m.sobota

Abstrakt

Wejście w życie Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej wprowadziło nowy system opłat za usługi wodne. Wskazane tam zostały zasady: „zanieczyszczający płaci” oraz zasada zwrotu kosztów jako podstawy działań podejmowanych przez państwa członkowskie w ramach tworzonych systemów opłat za usługi wodne. Wątpliwości interpretacyjne budziły uregulowania zawarte w art. 2 pkt 38 oraz art. 9 dyrektywy. Problemami badawczymi niniejszego opracowania pozostają: określenie, jak szeroki jest margines swobodnych działań państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wód w ramach systemu opłat za usługi wodne, a także dokonanie wykładni użytego w dyrektywie pojęcia „usługi” w kontekście zasady zwrotu kosztów oraz zasady „zanieczyszczający płaci”. Autor, na podstawie przyjętej metody badawczej, czyli wykładni prawa, poglądów doktryny, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, formułuje tezę, że dyrektywa przewiduje mechanizm, według którego to każde państwo członkowskie Unii Europejskiej określa indywidualne sposoby korzystania z wód w systemie opłat za usługi wodne na bazie przyjętej w danym państwie definicji „usług wodnych”. System opłat za usługi wodne stanowi jedynie jeden z instrumentów prawnych kształtowania zasady zwrotu kosztów i zasady „zanieczyszczający płaci” w systemie gospodarowania wodami w państwach członkowskich, zaś zakres jego kształtowania odbywa się na podstawie kryteriów geograficznych, ekonomicznych, przyrodniczych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.20/m.sobota
pdf

Bibliografia

Albrecht J., The Europeanization Of Water Law By the Water Framework Directive: A Second Chance For Water Planning In Germany, „Land Use Policy” 2013, nr 30/1.

Aubin D., Varone F., European Water Policy, A Path Towards An Integrated Resource Management, Louvain-la-Neuve 2002.

Aubin D., Varone F., The Evolution of European Water Policy, w: The Evolution Of National Water Regimes In Europe, Kluwer 2004.

Becker F., Application Of Community Law By Member States Public Authorities: Between Autonomy And Effectiveness, „Common Market Law Review” 2005, nr 44 (4).

Becker F., Campbell A., The Direct Effect of European Directives – Towards the Final Act?, „Columbia Journal of European Law” 2007, nr 13.

Blöch H., European Water Policy and the Water Framework Directive: An Overview, „Journal for European Environmental & Planning Law” 2004, nr 31.

Chase P., The EU Water Framework Directive. An Introduction, London 2001.

Colgan D., Triangular Situations: The Coup de Gràce for the Denial of Horizontal Direct Effect of Community Directives, „European Public Law” 2002, nr 8 (4).

Correlje A., François D., Verbeke T., Integrating Water Management And Principles Of Policy: Towards An EU Framework, „Journal of Cleaner Production” 2007, nr 15.

Gawel E., Article 9 Water Frame Directive: Do We Really Need To Calculate Environmental and Resource Costs?, „UFZ Discussion Papers Department of Economics” 2014, nr 13, Helmholtz Zentrum für Umweltforschung UFZ, May.

Gawel E., ECJ on Cost Recovery for Water Services under Article 9 of the Water Framework Directive: Camera Locuta Causa non Finita, „Journal for European Environmental & Planning Law” 2015, nr 12.

Haverland M., Romeijn M., Do Member States Make European Policies Work? Analysing the EU Transposition Deficit, „Public Administration” 2007, nr 85 (3).

Hering D., Borja A., Carstensen J., Carvalho L., Elliot M., Feld C., Heiskanen A.S., Johnson R.K., Moe J., Pond D., Solheim A.L., van Bund W., The European Water Framework Derective at the Age Of 10: Critical Review Of the Achievements With Recommendations For the Future, „Science of Total Environment” 2010, nr 408.

Howarth W., Cost Recovery For Water Services And the Polluter Pays Principle, „ERA Forum” 2009, nr 10.

Irvine K., Classifying Ecological Status Under the European Water Framework Directive: The Need For Monitoring To Account For Natural Variability, „Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems” 2004, nr 14(2).

Josefsson H., Baaner L., The Water Framework Directive: A Directive for the Twenty-First Century?, „Journal of Environmental Law” 2011, nr 23 (3).

Klamert M., Judicial Implementation Of Directives And Anticipatory Indirect Effect: Connecting The Dots, „Common Market Law Review” 2006, nr 5 (43).

Knill C., Lenschow A., Implementing EU Environmental Policy: New Directions and Old Problems, Manchester 2000.

Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.

Lackhoff K., Nyssens N., Direct Effect of Directives in Triangular Situations, „European Law Review” 1998, nr 23.

Lawrence D., Kaminskaite-Salters G., Mueller H., A Challenging Road: Implementing the Water Framework Directive in UK, „Journal for European Environmental & Planning Law” 2004, nr 1 (3).

Liefferink D., Wiering M., Uitenboogaart Y., The EU Water Framework Directive: A Multi-dimensional Analysis Of Implementation And Domestic Impact, „Land Use Policy” 2011, nr 28 (4).

Lindhout P.E., A Wider Notion Of the Scope Of Water Services In EU Water Law, Boosting Payment For Water Related Ecosystem Services To Ensure Sustainable Water Management?, „Utrecht Law Review” 2012, nr 8 (3).

Lindhout P.E., van Rijswick, H.F.M.W., Effectiveness of the Principle of Recovery of the Costs of Water Services Jeopardized by the European Court of Justice – Annotations on the Judgment in C-525/12, „Journal for European Environmental & Planning Law” 2015, nr 12.

Łętowska E., Implementacyjne grzechy przeciw effet utile, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 1.

Maśnicki J., Bezpośredni skutek dyrektyw relacjach triangularnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 3.

Morgera E., Water Management and Protection in the EU, w: Environmental Protection In Multi-layered Systems, Leiden 2012.

Mosert E., Law and Politics in River Basin Management: The Implementation of the Water Framework Directive in The Netherlands, „Water” 2020, nr 12 (12).

Moss B., The Water Framework Directive: Total Environment Or Political Compromise, „Science of the Total Environment” 2008, nr 400.

Moss T., The Governance Of Land Use In River Basins: Prospects For Overcoming Problems Of Institutional Interplay With the EU Water Framework Directive, „Land Use Policy” 2004, nr 21 (1).

Prechal S., Directives in EC Law, Oxford 2005.

Rotko J., Zasada zwrotu kosztów usług wodnych i jej znaczenie prawne, „Studia Prawnicze” 2016, nr 2 (206).

Skouris V., Effet Utile Versus Legal Certainty: The Case-law of the Court of Justice on the Direct Effect of Directives, „European Business Law Review” 2006, nr 17 (2).

Sobota M., Jawecki B., Feng L., Charges For Water Services: Legal And Systemic Concepts in the European Union (the Example of Poland) and China, „Journal of Water Law” 2021, nr 27 (1).

Szöllös A., The Enforcement of the European Union Environmental Law In The Mirror Of the Judical Practice Of the Court of Justice of the European Union, „Journal of Agricultural and Environmental Law” 2020, nr 28.

Thieffry P., Le nouveau cadre de la politique communautaire de l’eau, „Europe” 2001, nr 2.

Uitenboogaart Y., van Kempen J.H.J., Wiering M., van Rijswick H.F.M.W., Dealing with Complexity and Policy Discretion, the Implementation of the Water Framework Directive in Five Member States, SDU Publishers, The Hague 2009.

Unnerstall H., Kostendeckung für Wasserdientsleistungen nach Art. 9 EG–Wasserrahmenrichtlinie, „Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR)” 2009, nr 5.

Unnerstall H., The Principle Of Full Cost Recovery In the EU Water Framework Directive – Genesis And Content, „Journal of Environmental Law” 2007, nr 19 (1).

Weatherill S., Breach of Directives and Breach Of Contract, „European Law Review” 2001, nr 26 (2).